Undgå galvanisk tærring

Galvanisk tæring kan få selv en barsk søulk til at skælve. -og det er forståeligt nok, for når den skjulte metaldræber slår til, er der ingen vej tilbage. 

Hvad er Galvanisk tæring:

Galvanisk tæring (som nogle gange fejlagtigt går under navnet elektrolyse) kan beskadige eller ødelægge undersøiske metaldele på både, drev og andet udstyr. Når to forskellige metaller rører hinanden eller er elektrisk forbundet med en leder og er nedsænket i en elektrolyt (en elektrisk ledende væske, ligesom saltvand) vil der forekomme en elektro-kemisk reaktion. De metaller som er (de "mindst ædle" metal, kaldet anoden) korroderer hurtigere, end det normalt ville, og den anden (den "mest ædle" metal, eller katoden) vil opløses langsommere.

Metaller angives i spændingsrækkefølger, baseret på deres potentiale og tendens til at korrodere. Mere aktive metaller, altså de metaller/anoder der opløses hurtigst, er på toppen af serien. Passive metaller, katoderne ( de mere ædle metaller ) , er placeret på bunden af listen. Din båd kan have tang, begroning, ferskvand, kølevand mm., som er elektrisk forbundet med metaldelene som er nedsænket i saltvand omkring båden. Den rustfri skrueaksel, er for eksempel, mere udsat end andre dele på båden fordi det er et mere aktivt metal (mindre ædel) end en bronze propel, og vil derfor begynde at opløse/ forfalde hurtigere end bronze propelleren, da akslen vil virker som anode i forhold til propellen.

Sådan monter du anoden:

Når to forskellige metaller er forbundet i saltvand, opstår der galvanisk strøm, der ”æder” af det mindst ædle metal. For at undgå dette, monterer man en anode under vandet. Der skal være god kontakt, og anoden må ikke overmales. Forbindelsen kan f.eks.være et kraftigt el-kabel, en kobbertråd eller et metalbånd. Anoden monteres parallelt med bådens længdeakse, og forbindes til de metaldele, der skal beskyttes. -det kan f.eks. være skruen, rorbeslaget, motoren eller skrueakslen.

Akselanoder spændes omkring skrueakslen, også her er det vigtigt, der er rent metal, hvor der er forbindelse. En kvalitets anode fra f.eks. BAC Corrsion Control A/S med indstøbt stålarmering, sikrer at anoden bliver i rette position gennem hele anodes levetid. Anoden må ikke placeres midt på akslen, men skal være så tæt ved lejebukken, som muligt.

billede 1

Motor og drevzink er tilpasset de enkelte modeller og kontrolleres efter behov, dog mindst én gang om året. Vær specielt opmærksom hvis der er monteret nyt udstyr, lader eller elektronik, der skal ”jordes”.

Anoderne bør altid kontrolleres hver gang båden er på land, og skal skiftes, hvis der er tegn på tæring. Det er trods alt billigere at skifte anoden, frem for den del, der bliver beskyttet af anoden. Deraf navnet ”offeranode”...

Effektiviteten af en anode afhængig af en god elektrisk forbindelse, og er direkte proportional med dens overfladeareal. Da anoden tærer væk vil dens areal og effektivitet mindskes. Nogle producenter foreslår udskiftning anoder, når de er to tredjedele gået, men vi anbefaler at udskifte dem, når halvt eroderet eller halv opløst. Hvis en anode opløses fuldstændigt, vil det næste mindst ædle stykke metal i kredsløbet begynder at fungere som anode og opløses, hvilket. Kan være en del af din motor. Husk, at forurenet vand, varme vandtemperaturer kan forårsage dine anoder til at tære væk med accelereret hastighed, og det er smart at tjekke dem regelmæssigt.

billede 2

Hvilken anode er rigtige for dig?


Zink eller aluminium til saltvand: Hvis du er en saltvands båd, skal du installere zink eller aluminium anoder for at forhindre galvanisk tæring på motoren og undersøiske dele af din båd.

Magnesium er udelukkende til ferskvand: Da ferskvand er meget mindre ledende end saltvand, vil magnesium anoder være det bedste valg, fordi de er mere aktive (mindre ædle) end zink eller aluminium, så de vil beskytte dine motordele mere effektivt. Forsigtig: Brug ikke magnesium anoder til andet end i ferskvand. Ved anvendelse i brakvand eller saltvand vil de korrodere hurtigt og kan udsætter din båd og motor for mulig skade. Der kan bla. give skørhedsrevner i stål eller blister i malingen og mindre vedhæftning på bundmalingen. Blister i bundmalingen lyder umiddelbart ikke som det helt store problem, men hvis der går hul på blisterne vil der være direkte adgang til stålet for saltvandet og dermed øget risiko for tæringer.

I brakvand vil både anoder af zink eller aluminium kunne anvendes. Jo mere fersk vandet bliver, jo mere skal man overveje at skifte til magnesium anoder alt afhængig af hvor lang tid man benytter båden i det pågældende farvand.

Saltvand

Brakvand

Ferskvand

Zink

 

Aluminum

Magnesium

Bådudstyr og marinetilbehør til danske sejlere