Montering af køleskab i båd

Et køleskab eller køleanlæg i en båd består af 3 elementer. En kompressor, en thermostat og et køleelement. Her får du en guide til, hvordan du installerer et køleskab i din båd.

Ved normal drift vil kompressoren have få energikrævende opstarter og arbejde i lange perioder med få og korte stop.

Et akkumulerende køle-element fylder mere og fungerer ved, at indholdet i elementet nedfryses, hvorefter den opsparede kulde langsomt afgives. Ved normal drift vil kompressoren nedfryse elementet på en gang og have lange stop. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at opdele boksen, så den ene del er til køl, og den anden til frost.

Køleelementerne er fyldt med freon R 134a, og er klar til sammenkobling med kompressoren. Efterfyldning er kun nødvendig, hvis der opstår lækage i systemet. Det bør foretages af en kølemontør, og er svært at gøre selv.

Akkumulerende elementer er fyldt med specialvæske fra fabrikken og bør normalt ikke efterfyldes, uden man først har kontaktet en kølemontør.

Montering :

Inden installationen er det vigtigt at undersøge mulighederne for den mest hensigtsmæssige montering af enhederne.

Det er nødvendigt, at man tager højde for :

1. Elementets placering i køleboksen

2. Termostatens placering

3. Længden på kobberrørene

4. Ventilation for kompressor. Monteres gerne lavere end elementet

5. Kabelføring

Element:

Kobberrørene rettes forsigtigt ud. Vær specielt forsigtig ved samlingen til kølepladen. Bor de nødvendige huller for rørforbindelsen og monter kølepladen i køleboksen med rustfrie skruer. Vær opmærksom på at der ikke må være skarpe knæk på rørforbindelsen og tilstræb fuld udnyttelse af rørlængden.

Rørforbindelsen skrues fast med bøjler og kan ekstra isoleres med skumkerner. Hullet i køleboksen kan evt. afsluttes med en VVS roset i plastic.

Termostat:

Termostaten placeres udenfor køleboksen. Føleren forbindes til elementet med den påsatte clips og termostathuset skrues fast efter montering af styrekablerne.

Kompressor:

Kompressoren monteres gennem de fire gummifødder på en fast, tørt og vandret flade med 4 stk. rustfrie skruer og 4 skiver. Påse at der er med tilstrækkelig ventilation, eventuelt bores ekstra huller. Det tilrådes at placere kompressoren, så der er fri adkomst til såvel eltilslutningen samt påfyldningsstudsen for freon.

Samling af rørforbindelse:

Inden rørenderne samles, skal man kontrollere, at rørstykket mellem den sidste rørbefæstigelse til kompressoren ikke er for kort. Det er optimalt, hvis røret danner en svag bue, så der ikke kan opstå spændinger ved vibrationer eller sammentrækninger i metallet.

Fjern plastpropperne i samlestykkerne. Endestykkerne er udformet således, at de ikke kan forbindes forkert.

Spænd først det tykke rør forsigtigt sammen med fingrene, til der opstår modstand, herefter spændes med skruenøgle. Det er vigtigt at holde contra på det faste stykke, så der ikke opstår brud. Herefter spændes det tynde rør efter samme fremgangsmåde. Der kan lyde et lille pift, når endestykkerne skrues sammen. Det skyldes den indbyggede ventil, der brydes for at skabe gennemstrømning.

 

Samlingerne kontrolleres for lækager, enten med ”lækagespray” eller ved at holde en tændt ligther op til samlingerne fra undersiden. Hvis samlingen er utæt, vil flammen tones grøn.

 

OBS:

Samlestykkerne skal ikke spændes ”hårdt”, men ”bestemt”. Vær forsigtig ikke at overspænde samlestykkerne, da det vil kræve en fagmand til at udbedre skaden.

 

Tilslutning af strøm :

Kompressoren er konstrueret til 12 og 24 volt. Elektronikdelen skiller ved 17 volt og tilpasser sig automatisk den rette spænding. For at forhindre total afladning af batterierne, vil den indbyggede ”batterisikring” afbryde 24 volt anlæg ved ca. 21 volt og den muliggør først opstart, når spændingen er steget til ca. 23,5 volt.

 

Ved 12 volts anlæg afbrydes kompressoren ved ca.10 volt og opstart er først mulig ved ca. 11 volt. Fødekablerne skal være af passende dimension, der modsvarer et forbrug på ca. 20 amp.

Det negative kabel trækkes direkte til den øverste klemme på elektronikdelen, der er mærket med ( - ) . Det positive kabel trækkes via en afbryder, der kan holde til 20 amp. og en sikring på 15 amp. hen til den anden klemme på elektronikdelen, der er mærket med ( + ).

På modeller med ventilator er forbindelsen til klemme ( + og F ) foretaget fra fabrikken.

Elektrisk tilslutning af mekanisk termostat: (skema 1)

Termostaten forbindes til kompressorens lille panel med kabler af en dimension på 0,75 – 1,0 kvadrat. Det ene kabel forbindes mellem klemme”C” på panelet og det ene ben på termostaten. Det andet kabel forbindes mellem termostatens andet ben og en af klemmerne ”T ”.

Klemme ”T” har flere muligheder (2000, 2500, 3000, 3500). Disse muligheder refererer til kompressorens omdrejninger (ydelse) og skal vælges ud fra vedlagte skema. (Skema 1 forgående side) Der tages højde for køleboksens størrelse og hvilken type køleelement, der anvendes.

Termostat:

Den mekaniske termostat har indbygget kontakt, der afbryder i den yderste position, når man drejer knappen til venstre (der høres et klik). Indstillingen af temperatur i køleboksen er afhængig af mange faktorer og beror
på erfaring. Generelt kan siges, at kulden i boksen øges efterhånden, som knappen drejes mod
højre.

Bådudstyr og marinetilbehør til danske sejlere