Læg dit eget teak

Vil du selv lave teak på din båd, eksempelvis cockpitplader eller på trin, så har vi en komplet guide. Læs hvilke ting du skal tage højde for

Før du går i gang:

Inden man starter skal man sikre, at træets fugtighed ikke overstiger 20%, og materiale temperaturen er over 5˚.

 

Så meget skal man bruge til fugen:

Man beregner let forbruget ved at måle den samlede længde på nådderne i meter, og gange den med nåddens dimension i mm. Resultatet deles så med indholdet (300) ved patron eller (600) ved tuber.

Regnestykke

Det beregnede, er mængden der kan være i nådden. Der skal forventes et spild på mellem 8 til 10% til opfyldning. Forbrug til at klæbe dækket fast:

Afhængig af lagtykkelse vil forbruget variere. Påfører man f.eks. Sika 298 med en 2 mm tand-spartel, går der ca. 1,6 pose til 1 m2.

Sådan primer man:

Først affedtes med Sika Cleaner 205, og når det er helt fordampet, primes helst 2 gange, eller til der er en blank overflade. Bunden af nådden må ikke hæfte til træet, derfor skal der anvendes enten, nåddetape eller, bagstop.

De blå linier er områder, som skal primes før nådning.

• Bundfyldte nådder

• Placér fugebagstoppen

• Foretag priming m/Sikaprimer 290

• Foretag nådning m/Sikaflex 290DC

• Ikke-bundfyldte nådder

• Primes (ikke bunden) m/multiprimer

• Anvend evt. afmaskningstape

• Placér nåddetape

• Foretag nådning

 

Fugedybden skal være min. 60% af fugebredden. Dog aldrig dybere end den er bred!

OBS. Nyt dæk primes på undersiden inden det klæbes fast på dækket.

Sådan fuges nådderne:

Fugemassen er klar til brug, men man kan med fordel varme patronen/ posen lidt op inden brug. Spidsen skæres af i passende bredde, og massen pumpes ned i nådden med pistolen i næsten lodret position. Massen vil danne en lille pølse på forsiden af spidsen dette sikrer, at massen når helt ned i bunden. Pas på at massen ikke stiger for højt på bagsiden af spidsen, så vil der være et overforbrug af fugemasse. Gummiet masseres ned i nåden og overskydende masse skrabes af.

OBS. Fuge massen svinder 1-2% under hærdning.

Sikaflex-290DC-2

Finish / afslibning

Når gummimassen er helt afhærdet, skæres eventuelle store klatter af, med et skarpt stemmejern, inden der forsigtigt slibes med båndpudser

korn 60 – 80. Når alt overskydende gummi er slebet af slibes med rystepudser korn 120 til alle grove slibespor er væk. Eventuelle luftlommer

i gummiet skæres op og efterfyldes. Vær opmærksom på, hvad dækket behandles med. Nogle produkter kan ødelægge gummiet på sigt. Er der tvivl, kan man gøre et lille forsøg på en prøve, inden dækket

behandles. Sika Teak Oil er gennemprøvet, og kan benyttes til at bevare farve og tilføre fedtstof til træet, så det holder i mange år.

Bådudstyr og marinetilbehør til danske sejlere