Frostsikring af båden

For at undgå frostskader og korrosion skader mens båden står på land vinteren over, er det vigtigt, at du også vinter konserverer dit kølesystemet i båden.

Konservering af kølesystemet, kan sagtens gøres på land hvor der ikke er risiko for vand i båden og forurening i vandet.

Havvandskølede systemer

Alle kanalerne skal skylles og drænes. Du skal Løssene sugeslangen fra søvandspumpen. Tilslut derefter en ny slange til at suge ferskvand fra en spand, der er hele tiden fyldt med frisk vand. Det er meget vigtigt at søvandspumpen ikke køre tør impelleren i pumpen kan tage skade med overophedning og det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse. Det er vigtigt, at søvandspumpen selv suger an. Tilslut under ingen omstændigheder en vandslange, da presset kan trykke vand ind i motoren. Kør motoren i tomgang i cirka 5-10 minutter, eller indtil motoren har nået en tilstrækkelig temperatur, så termostaten åbner. Lad motoren køre i et stykke tid så alt slam og salt skylles ud fra motoren (hvis der skulle være noget). Sluk derefter motoren.
Sæt sugeslangen til med en blandingen af vand og kølervæske. Placer en spand under udstødningen, og tænd for motoren igen. På denne måde kan glykolblanding cirkulere flere gange i motoren og du kan genanvende det.
Efter et par minutter når motoren har suget alt kølervæsken skal du slukke motoren og lade den resterende kølervæske ligge i motoren. Det giver en frostsikring og efterlader samtidigt et beskyttende lag i kølvandskanalerne. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltrene.

Ferskvandskølede motorer

Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer.
Et søvandssystem, hvor oliekøler, varmeveksler, på nogle motorer bliver udstødningsrør også kølet. Disse systemer skal konserveres på samme måde som søvandskølede motorer.
Ferskvandskølingen hvor motorblok og topstykker, køles med ferskvand eller kølevaske/frostvæske. Dette system er afkølet adskilt fra søvandet i varmeveksleren.
Tjek kølevæske og Kontrollér kølevæskestanden i det i ekspansionsbeholderen, og fyld eventuelt efter. Vi anbefaler at man udskifter kølervæsker hvert andet år da kølervæske mister sin korrosionshæmmende egenskaber over tid. Kontrollér og rens om nødvendigt søvandsfiltre. Konserver den søvandskølede side af motoren på samme måde, som beskrevet ovenfor. Kontroller at alle stik og afløbshaner er lukket og tætte. Nogle bådmotorer kan have zink anoder i varmeveksleren. Disse skal skrues af og kontrolleres og skiftes hvis det er nødvendigt. Husk at zinkanoden skal udskiftes, hvis 35% er borttæret.

Find kølevæske her

Bådudstyr og marinetilbehør til danske sejlere