Bedre TV-signal om bord

Efter overgangen til digitale tv-signaler, er der kommet nye krav til tv-antenner på båden. Er du i tvivl hvilken du bør vælge kan du læse mere her.

Sådan er det ikke længere, for digitale signaler opfører sig anderledes end analoge. Her er der en skarp grænse for, hvornår signalet kan modtages – man kan sige det er et spørgsmål om alt eller intet. I dag sendes kun digitalt signal. Landet dækkes af hovedsenderne (vandrette bølger) og hjælpesenderne (lodrette bølger). Dvs. de vandrette signaler opfanges der hvor der ikke er forhindringer i form af bygninger eller store højde forskelle i terrænet. De lodrette bølger dækker de områder som de vandrette ikke når. Det har stor betydning for dit antenne valg. De traditionelle UFO antenner modtager kun de vandrette bølger, det er ikke godt nok alle steder. Derfor kan du have brug for en antenne der også kan modtage de lodrette bølger fra hjælpesenderne, det vil sikre dig bedst muligt signal, hvor end du må befinde dig.

Læs mere om emnet på nedenstående links:

Dr's frekvensliste

Dr's dækningskort

 

Bådudstyr og marinetilbehør til danske sejlere